Privacy regeling

In deze privacyregeling kunt u lezen hoe wij als taxatiebureau omgaan met uw gegevens.

 

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Wanneer u ons als taxateur inschakelt voor het taxeren van uw object, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Ÿuw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 • Ÿde reden van taxatie, bijvoorbeeld aankoop woning of verkoop woning

 • Ÿde datum van de taxatie

 • Ÿde omschrijving en kenmerken van het object zoals de getaxeerde waarde of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de bestemming.

 • Ÿbeeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.

 • Ÿwanneer u een object heeft aangekocht of verkocht: de transactiegegevens zoals de (ver)koopprijs en de transactiedatum

 • Ÿoverige informatie die u aan ons verstrekt .

 

Waar gebruiken wij  deze gegevens voor?

 • Ÿvoor het opstellen van formele documenten; taxatierapport.

 • Ÿom taxaties en waardebepalingen van andere objecten uit te voeren (uw object wordt in die gevallen alleen als referentiepand gebruikt).

 • Ÿvoor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons taxatiebureau de dienstverlening kan verbeteren.

 • Ÿvoor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons taxatiebureau; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  

 

Beveiliging en bewaartermijn

Uw gegevens worden adequaat beveiligd, zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

 

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens richten aan Oranjewoud Taxaties onder vermelding van uw naam en adres. Binnen vier weken reageren wij op uw verzoek tot inzage of correctie. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Oranjewoud Taxaties de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij bevestigen de verwijdering middels een email.

 

Oranjewoud Taxaties neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact  met ons op te nemen. info@oranjewoudtaxaties.nl

Onze diensten

Singel 148
1402 NZ Bussum

Tel: 035 - 631 30 44

Mobiel: 06 - 21 17 17 81
info@oranjewoudtaxaties.nl

Contact 

© 2019 Oranjewoud Taxaties

Maandag - Vrijdag: 8.30 - 17.30 uur

Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden